Serdeczne gratulacje!

Miło nam poinformować, tym razem o sukcesie naszej nauczycielki - Ganny Sych, która uzyskała stopień naukowy doktora. 
W dniu 6 września w Warszawie miała miejsce publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. ,,Wpływ diety zawierającej beta-glukan na wybrane parametry systemu odpornościowego karpia (Cyprinus carpio L.)". 

Praca została złożona do wglądu w Bibliotece Głównej SGGW, a na stronie internetowej Instytutu Nauk o Zwierzętach (animal.sggw.pl) zamieszczone są recenzję i streszczenie pracy.

Pani Ani serdecznie gratulujemy i życzymy dalszego rozwoju kariery zawodowej!
Społeczność V LO

Udostępnij

Uwaga! Nasza strona korzysta z ciasteczek. Rozumiem. Więcej informacji…