Przejdź do treści Przejdź do menu

Olimpiada Matematyczna

22 laureatów, 61 finalistów

Olimpiada Informatyczna

laureatów, 18 finalistów

Olimpiada Fizyczna

laureatów, 17 finalistów

Olimpiada Geograficzna

16 finalistów

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

laureatów, finalistów

Olimpiada Przedsiębiorczości

13 laureatów, finalistów

Olimpiada Języka Angielskiego

laureatów, finalistów

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

laureat, 10 finalistów

Olimpiada Innowacji Technicznych

laureat, finalistów

Olimpiada Teologii Katolickiej

finalistów

Olimpiada Języka Polskiego

finalistów

Olimpiada Filozoficzna

laureatów, finalistów

Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

laureat, finalistów

Olimpiada Znajomości Afryki

laureatów, finalistów

Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości

laureatów, finalista

Olimpiada "Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego"

laureatów, finalistów

Olimpiada Lingwistyki Matematycznej

laureat, finalistów

Olimpiada Astronomiczna

laureatów, finalistów

Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

laureatów, finalista

Olimpiada Artystyczna

laureat, 3 finalistów

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

laureat, 3 finalistów

Wiedzy o Państwie i Prawie

laureatów, 1 finalista

Olimpiada Statystyczna

laureat, 2 finalistów

Olimpiada Chemiczna

laureat, 2 finalistów

Olimpiada Historyczna

laureatów, 1 finalista

Olimpiada Biologiczna

laureat, 2 finalistów

Jagielloński Turniej Matematyczny

laureatów

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

finalistów

Olimpiada Wiedzy Technicznej

laureat, 1 finalista

Olimpiada Wiedzy o Laureatach Pokojowej Nagrody Nobla

laureatów

Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie

finalistów

Olimpiada Języka Łacińskiego

laureat, 1 finalista

Olimpiada Języka Francuskiego

finalistów

Olimpiada Języka Rosyjskiego

laureat

Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym

1 finalista

Olimpiada Wiedzy o Mediach

1 finalista

Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki

laureat

Mała Olimpiada Matematyczna

laureat

Olimpiada Języka Niemieckiego

laureat

Olimpiada o Wolnościach i Prawach Obywatelskich

laureat

Olimpiada Medialna

laureat

Olimpiada Wiedzy o Prawie

laureat